Lokaletilskud

Blanketter/Selvbetjening: 

Egne og lejede lokaler

Lokaletilskud 2021, budgetskema - ansøges via Conventus - vælg fanebladet arkiv og herefter blanketter.

Der kan ydes tilskud til foreninger til egne og lejede lokaler med 65 %, forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år.

Tilskud kan ydes til følgende udgifter:

Egne lokaler:

 1. Renter af prioritetsgæld
 2. Skatter, afgifter, og forsikringer vedrørende ejendommen
 3. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning og rengøring
 4. Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt

Lejede lokaler:

 1. Det aftalte lejebeløb
 2. Udgifter til almindelig vedligeholdelse samt til opvarmning, belysning og rengøring
 3. Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt

Syddjurs Kommune kan, men er ikke forpligtet til at, yde tilskud til følgende:

 • Nye foreninger
 • Nye lokaler
 • Udvidet aktivitet
 • Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Administration:

 • Ansøgning med budgetskema for det kommende år indsendes inden den 1. november via Conventus
 • Tilskud for kommende år meddeles i januar
 • Senest den 31. januar indsendes regnskab dokumenteret med bilag for faktiske lokaleudgifter i foregående år via Conventus. Såfremt der er udbetalt for meget / for lidt i foregående år vil dette blive reguleret i forbindelse med kommende udbetaling
 • Efter afholdt generalforsamling indsendes foreningens samlede regnskab med underskrifter.

Rideklubber:

Jævnfør Folkeoplysningsloven ydes der alene tilskud til de udgifter, der knytter sig til ridehallen.

 • Halleje
 • Bygningsforsikring
 • El, vand og varme
 • Rengøring
 • Fornøden tilsyn i begrænset omfang
Opdateret: 17-09-2020 10:46

Kontakt