Byggelinjer og beskyttelseslinjer

Visse anlægsaktiviteter i det åbne land kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

 

Byggeri og anlæg i det åbne land

En del bygge- og anlægsaktiviteter i det åbne land kræver - ud over en landzonetilladelse - også dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

 

Læs mere om  landzonetilladelse her.

 

Bestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjerne finder du i naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19. Bestemmelserne administreres af kommunen - dog ikke strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), der administreres af Kystdirektoratet.

 

Hvilke forbud er gældende?

Med mindre du har fået en dispensation i henhold til denne lovgivning, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke og så videre i en zone på:

 

Se endvidere Sagsgang og Klage.

 

Undersøg hvilke beskyttelseslinjer der gælder for din matrikel på denne kortside.

Opdateret: 14-01-2022 06:00

Kontakt