Klima og energi

Lys over Vesteuropa (Foto: NASA)
Lys over Vesteuropa (Foto: NASA)

Lys over Vesteuropa (Foto: NASA)
 

Byrådet besluttede i 2012, at Syddjurs Kommune til enhver tid skal matche de nationale mål for CO2 reduktion og være aktive på klimaområdet.


Syddjurs Kommune har derfor en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til år 2025 jf. Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening 

Syddjurs Kommunes visioner for klimaindsatsen:

 

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2 udledning pr. borger.
  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2 udledning på lige fod med dets borgere og erhvervsliv.
  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen.
  • Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidige skabe værdi for kommunens borgere.
  • Syddjurs Kommune ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats.

Du kan læse klimaplan 2012 her

 

Syddjurs Kommune har indgået nedenstående forpligtende aftaler på klima og energiområdet.

> Aftale om DN Klimakommune

> Borgmesterpagten

 

Opdateret: 30-08-2020 06:30

Kontakt