Klimatilpasning af boliger og infrastruktur

Syddjurs Kommune ønsker at tage højde for fremtidens klima allerede nu gennem planlægning og ved at stille krav til nyt byggeri og anlæg

 

Ved klimatilpasningen skal der både tages hensyn til fremtidens klima - der bliver varmere, vådere og mere blæsende - og for at nedbringe energi- og varmeforbruget i den enkelte bolig.

Det forventes, at klimaændringen vil medføre vandstandsstigninger og kraftigere regn. Dette medfører, at nybyggeri under kote 2,0 (DVR 90) i kystzonen fremover ikke vil kunne tillades.

Som udgangspunkt skal den enkelte grundejer kunne håndtere regnvand fra tage og befæstede arealer på egen grund. Dette kan ske via nedsivning eller via forskellige former for regnvandsbassiner.

En række forskere og firmaer har givet bud på forskellige alternative måder at håndtere regnvand på via LAR-løsninger - Lokal Afledning af Regnvand.

Det er grundejerens eget ansvar og pligt, at sørge for klimatilpasning af egen ejendom, herunder at sikre at evt. naboer ikke bliver påvirket af udstrømmende vand.

I denne folder kan du læse mere om dit ansvar:

 

Opdateret: 03-04-2019 10:47

Kontakt