Rensning af asbesttage

Asbeststøv indeholder små fibre, som ved indånding kan medføre risiko for udvikling af bl.a. lungekræft.

Asbestholdige tagplader

Asbestholdige bølgetagplader blev produceret fra 1940’erne og frem til 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest. Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et asbestfrit produkt. Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt. 

Regler for arbejde med asbest

Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Godkendt udstyr er forsynet med afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet. Der findes firmaer, der tilbyder rensning af tage. Du skal være opmærksom på, at deres udstyr er godkendt af Arbejdstilsynet.

Du kan selv anvende en blød børste og en svag vandstråle. 

Asbestholdigt affald

Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter skal bortskaffes som deponeringsaffald.

 

 

Opdateret: 01-09-2020 13:58

Kontakt