Invasive arter

Nogle af de værste invasive arter i Syddjurs Kommune er Kæmpebjørneklo og Rynket rose (Hybenrose)

 

Hvad er en invasiv art?

Invasive arter er arter, der er blevet indført af mennesker fra andre egne af verden, og som spreder sig ukontrollabelt i den danske natur, bl.a. fordi de ikke har naturlige "fjender" her.

 

Invasive arter i kommunen

Nogle af de værste invasive arter i Syddjurs Kommune er Kæmpebjørneklo og Rynket rose (Hybenrose), der kan danne store sammenhængende bevoksninger og på den måde fortrænger de hjemmehørende arter.

Men også noget så fredeligt som en mos, Stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus), er et stort problem på heder, hvor den dækker jorden og forhindrer den naturlige bevoksning i at etablere sig.

 

Læs mere om invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Opdateret: 22-01-2019 08:20

Kontakt