Markfirben

Markfirben er almindelig i den sydlige del af Syddjurs Kommune

 Morten DD

Markfirben(Lacerta agilis) - foto Morten DD

 

Kendetegn og levevis

Markfirben kan, ud over størrelsen, kendes fra det mindre skovfirben på det bredere, fladere hoved, og på at hannen om foråret og sommeren bliver smukt grøn på hoved og forkrop.

Markfirbenet er som regel hurtigt til at smutte i skjul, og kan være svært at få at se. Men på lune forårsdage og først på efteråret vil de tit kunne ses ligge og solbade på varme skråninger, sten og pletter med bar jord.

 

Levested og forekomnst

Markfirben lever i områder med varme, sydvendte skråninger, hvor den kan solbade og lægge sine æg. Det kan være både de store skrænter langs kysten og i grusgrave og små vejskrænter inde i landet.

Arten er i tilbagegang i hele landet på grund af tilgroning med græsser og buske, men i Syddjurs Kommune er den meget almindelig i den sydlige del rundt om Ebeltoft Vig og langs østkysten. Den kan således findes inde i Ebeltoft By og i hundredevis på skrænterne på Helgenæs. I resten af kommunen er den sjælden og har kun små, spredte bestande.

 

Opdateret: 22-01-2019 08:59

Kontakt