Odder

I Syddjurs Kommune er odderen efterhånden fundet langs de fleste større vandløb og søer

 

NatureEyes

Odder (Lutra lutra) - foto NatureEyes.

 

Kraftig tilbagegang

Odderen havde været almindelig i Danmark i tusindvis af år, da bestanden begyndte at falde kraftigt fra 1950’erne og til 1980’erne. Årsagen var primært hårdhændet vedligeholdelse eller kanalisering af vandløbene, men også øget færdsel og forstyrrelse i naturen.

 

Levevis og adfærd

Odder lever især af fisk, og ensartede vandløb har små fiskebestande. Mange Oddere døde også i fiskeruser, og en del af de individer, der spredte sig for at danne nye territorier, blev dræbt i trafikken.

 

Aktiv indsats

Med tiden blev vandløbene vedligeholdt lidt mere skånsomt, og fiskeruser blev forsynet med stopriste. Samtidig blev der etableret bedre passagemuligheder under veje, så Odderne ikke behøver at krydse trafikken.

 

Stigning i bestanden

Der har derfor i mange år været en støt stigende bestand, så der i dag lever Odder i det meste af Jylland, og enkelte steder på Sjælland.

I Syddjurs Kommune er Odderen efterhånden fundet langs de fleste større vandløb og søer.

 

Læs mere om Odderen i Århus Amt i denne rapport: s. 1-13, s. 14-15 og s. 16-28.

 

Opdateret: 24-01-2017 10:34

Kontakt