Sten- og jorddiger

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende

Ifølge Museumsloven § 29A, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Beskyttelsen betyder, at sten- og jorddiger ikke må ændres eller fjernes. Beskyttelsen omfatter:

 

  • stendiger
  • diger, der ejes af offentlige myndigheder
  • diger, som er indtegnet på seneste udgave før 1. juli 1992 af Kort- og Matrikelstyrelsens 4 sys-kort (1:25.000).

 

Museumslovens §29A gælder ikke for diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, diger omkring kirkegårde, havediger og kystbeskyttelsesdiger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit dige er omfattet af Museumsloven, så henvend dig til kommunen.

 

Dispensationer

Dyrkningsmæssige ulemper vil som regel ikke i sig selv kunne begrunde en dispensation. Fjernelse af hele diger eller længere digestrækninger vil normalt ikke kunne tillades.

Det kræver også en tilladelse fra kommunen at lave en gennemkørsel i et dige. Normalt vil det være muligt at få dispensation til mindre gennembrud af et dige, så maskiner kan passere.

Den vedligeholdelse, man hidtil har foretaget, må fortsætte og kræver ikke nogen tilladelse. Mindre reparationer af stendiger må også foretages uden dispensation.

 

Ansøgning om tilladelse

Ansøgning om tilladelse til indgreb i et beskyttet dige sendes til:

 

Syddjurs Kommune
Natur og Miljø
Lundbergsvej 28400 Ebeltoft
Telefon: 87 53 5410
E-mail syddjurs@syddjurs.dkAnsøgningen skal være begrundet. Husk at angive på et kort, hvad ansøgningen omfatter og anfør matrikelnummer.Der foretages herefter en besigtigelse, hvor digets tilstand, dets kulturhistoriske, natur- og landskabsmæssige værdi bedømmes.

 

Afgørelse

Dette lægges til grund for en foreløbig vurdering, som sendes til ansøgeren. Ansøgeren har derefter 3 uger til at kommentere den foreløbige vurdering. Kommunen træffer afgørelse på baggrund af den foreløbige vurdering og ansøgerens evt. kommentarer.

En afgørelse kan forventes senest 8 uger efter kommunen har modtaget kommentarer fra ansøgeren.

 

Klageberettigede

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af:

  • ansøger
  • ejeren af ejendommen
  • offentlige myndigheder
  • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

 

Opdateret: 02-03-2016 13:51

Kontakt