Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum

Vores natur
Vores natur

”Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum” er etableret for at sætte fokus på samarbejdet og koordineringen rundt om naturen i Syddjurs og Nationalpark Mols Bjerge med henblik på at skabe rammerne for et styrket strategisk samarbejde om det, der er fællesmængden hos medlemmerne i samarbejdsforummet i relation til synlighed, kommunikation og udvikling af natur og turisme i Syddjurs.

”Syddjurs’ Natur” – Samarbejdsforum tilsidesætter ikke eksisterende samarbejder, snitflader eller kompetenceområder, det samme gør sig gældende for de enkeltstående medlemmers egne projekter og indsatsområder.

Aktørerne i forummet er Danmarks Jægerforbund, Karpenhøj Naturcenter, Molslaboratoriet/Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland, Nationalpark Mols Bjerge, Naturstyrelsen, Visit Aarhus, Syddjurs Kommune.

Medlemmerne i samarbejdsforummet er alle optagede af dialogen med brugerne af naturen og borgerne i området, og er repræsenterede i forummet på topledelsesniveau.

Der afholdes et årligt borgermøde med forskellige emner inden for forummets område. Borgermødet er en mulighed for at bringe den brede gruppe af interessenter i naturen i Syddjurs sammen og for at fremme dialogen parterne i mellem.

Borgermøde 28.september 2021 – Vores fælles natur
Tirsdag 28.september afholdt forummet sit første borgermøde under overskriften ”Vores fælles natur” med fokus på balancen mellem benyttelse og beskyttelse af den fælles natur.

På mødet var halvdelen af tiden dedikeret oplæg fra de fire centrale aktører, der fortalte om den naturpleje som laves i området og hvorfor. Den anden halvdel af tiden var dedikeret til dialog mellem aktører og borgere.

Der deltog knapt 200 borgere i mødet. Nedenfor kan du finde plancher fra mødets oplæg.

Der forventes at afholde et lignende møde i 2022.
 

Opdateret: 02-11-2021 14:34

Kontakt