Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

I nogle byer har Byrådet besluttet tilslutnings- og forblivelsespligt til det lokale fjernvarmeværk.

Tilslutningspligt til fjernvarme betyder at:

  • Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes inden 9 år fra modtagelse af et kommunalt påbud.
  • Hvis du inden for den 9-årige periode ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (f.eks. udskiftning af oliefyr eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal du meddele det til dit fjernvarmeværk eller Syddjurs Kommune.
  • Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme senest når du tager huset i brug. Ved ”ny” bebyggelse forstås også væsentlig modernisering eller ombygning af eksisterende hus, især hvis du i den forbindelse installerer nyt selvstændigt opvarmningssystem.
  • Påbuddet om tilslutningspligt indebærer ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk eller har pligt til at aftage fjernvarme. Man er kun forpligtet til at betale den faste årlige afgift.
  • Som ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, har du pligt til at give eventuelle lejere oplysning om det.

Forblivelsespligt til fjernvarmen betyder at:

  • Du ikke kan opsige din aftale med fjernvarmeværket, hvorved din ejendom skal forblive at være tilsluttet fjernvarme.

Dispensation fra tilslutningspligt

Der gælder en række regler for dispensation og fritagelse fra tilslutningspligten. Hvis du ønsker dispensation  eller fritagelse fra tilslutningspligten skal du sende eller maile en skriftlig ansøgning til kommunen.

Kommunen administerer din ansøgning efter nedenstående praksis

Opdateret: 24-06-2015 09:05

Kontakt