Skorstensfejer

Syddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning

Skorstensfejning

Syddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning, der omfatter mindst én årlig rensning af skorsten, røgrør og ildsted samt brandpræventivt eftersyn.

Du kan vælge at benytte en anden skorstensfejermester. Vælger du en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med, skal du sikre dig, at skorstensfejeren er faglært, har den lovpligtige efteruddannelse og at han har de nødvendige forsikringer.

Syddjurs Kommune er opdelt i tre skorstensfejerdistriker, med hver sin selvstændige skorstensfejermester.

 

Skorstensfejerdistrikt Vest

Skorstensfejermester Jens Østergaard

Århusvej 36, 8963 Auning

Tlf. 8699 4624, mobil 2398 6771 , jens0607@gmail.com

Distriktet omfatter tidligere Rosenholm og Rønde kommuner.

 

Skorstensfejerdistrikt Nord

Grenaa-Midtdjurs Skorstensfejer I/S

Skorstensfejermester Morten Ploug 

Kalorievej 1C, 8500  Grenaa

Tlf. 22 13 46 52, grenaa-midtdjurs@skorstensfejeren.dk

Distriktet omfatter tidligere Midtdjurs kommune

 

Skorstensfejerdistrikt Øst

Skorstensfejermester Rasmus Bruun Sørensen

Julius Kajus Vej 2, 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 11,  ebeltoft@skorstensfejeren.dk

Distriktet omfatter tidligere Ebeltoft kommune.

 

Gebyrer for skorstensfejerarbejde

Ejeren af ejendommen har pligt til at betale de fastsatte gebyrer for brandpræventive tilsyn og fejninger.

Gebyret fastsættes i henhold til de vejledende takster, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Skorstensfejerlauget.

Opdateret: 23-09-2021 12:42

Kontakt