Rottebekæmpelse

Hvad gør du hvis du ser en rotte?
Blanketter/Selvbetjening: 

Anmeldelse af rotter
Enhver der observerer rotter eller tegn herpå, skal straks anmelde det til kommunen. Anmeldelse af rotter foregår ved at klikke på ovennævnte link ”Anmeld Rotter” og udfylde skemaet. Anmeldelser der foretages elektronisk her på hjemmesiden, registreres direkte i kommunens elektroniske system - Driftweb.

Hvornår kommer kommunens rottebekæmper?
Din anmeldelse vil blive behandlet hurtigst muligt, og normalt senest indenfor 4 hverdage. Bemærk at anmeldelser om rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder håndteres senest næste dag. Institutioner (skole, børnehaver m.v.) vil blive håndteret senest næste hverdag.

Når du har sendt en anmeldelse om rotter på din ejendom, vil du blive ringet op af en af vores rottebekæmpere den førstkommende hverdag i tidsrummet kl. 7.00 – 8.30 med henblik på en konkret aftale, om hvornår vi kan komme på besøg. Der gøres opmærksom på, at der SKAL være nogen hjemme, første gang vi kommer på besøg.

Under fanen Bekæmpelse af rotter i weekender og på helligdage er det nærmere beskrevet, i hvilke situationer, der vil blive bekæmpet rotter i weekender og på helligdage.

Problemer med anmeldelse af rotter
Er der problemer med at anmelde rotter via det digitale anmeldelsessystem, kan du ringe til vores callcenter på 87 53 50 00. Se åbningstider til højre.

Det koster ikke noget at anmelde rotter
Udgifter til tilsyn og bekæmpelse er allerede betalt over ejendomsskatten.

Hvordan undgår jeg rotter
Husk at du som grundejer har pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt. Læs mere under fanen Sådan undgår du rotter på din ejendom.
 

Opdateret: 12-08-2021 09:43

Kontakt