Besøg på tilsynspligtige ejendomme

Kampagnetilsyn
Kommunens tilsyn af rotter blev ændret den 1. januar 2018. Fremover skal tilsynspligtige ejendomme have tilsyn hvert år i perioden fra oktober til februar.

Fremover omfatter tilsynspligtige ejendomme kun:

  • Erhvervsejendomme med dyrehold
  • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • Opbevaring af foderstoffer til dyr
  • Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

Disse ejendomme vil som minimum blive gennemgået udendørs, også selvom der ikke træffes nogen hjemme. Ejendomme med sikringsordning vil også blive besøgt og gennemgået, hvis de er omfattet af listen over tilsynspligtige ejendomme.
 

Opdateret: 27-02-2019 13:29

Kontakt