Sådan undgår du rotter på din ejendom

Rottesikring af din ejendom

Som grundejer er man forpligtet til at sikre og renholde sin ejendom, således at rotternes levevilkår indskrænkes mest muligt. 

Kommunen har udarbejdet 2 pjecer, som beskriver hvordan du kan undgå, at der kommer rotter på din ejendom. Du finder pjecerne nederst på siden.

Rottesikring af din ejendom omhandler bl.a. følgende:

 • Sikre at affald og foder er utilgængeligt for rotterne
 • Undgå rod på ejendommen (løft opbevarede genstande 35 cm over jorden)
 • Sikre at døre slutter tæt (også stalddøre o. lign.)
 • Tjekke at alle vinduer er hele
 • Fjerne eller beskære bevoksning der er tæt på huset
 • Sikre at tagkonstruktionen er hel og slutter tæt
 • Sikre at facaden er hel og tæt
 • Tjekke om der er brud på kloaksystemet
 • Skrue metalriste til gulvafløb fast 

Selve rottebekæmpelsen er allerede betalt over ejendomsskatten, men de eventuelle skader, som rotterne forårsager på din ejendom, skal du som husejer selv betale. Reparation af skader på kloaknettet uden for din grund betaler Syddjurs Spildevand A/S.

Mere om forebyggelse og bekæmpelse
Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om forebyggelse mod rotteangreb.
Miljøstyrelsen har udgivet følgende pjecer og vejledning:

 • Rotters smitterisiko
 • Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift
 • Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter


 
Derfor skal du sikre din ejendom mod rotter
Rotter er utrolig tilpasningsdygtige, og derfor umulige at udrydde. Men fordi de udgør en reel sundhedsfare, er der krav om, at rotter der lever uden for kloakker skal bekæmpes.

Der findes flere forskellige rottearter, men i Danmark er der stort set kun den Brune rotte (Rattus norvegicus) der er tilbage. Rottens tænder er meget stærke og vokser igennem hele livet. Rotten kan gnave igennem alt, som er mindre hårdt end jern.

En rotte er kønsmoden efter 7-8 uger og får gennemsnitligt 8 unger pr. kuld. Så to rotter kan hurtigt blive til mange på kort tid. Undersøgelser viser, at et rottepar kan blive til 862 på bare ét år.

Rotten er en dygtig svømmer og kan holde vejret i flere minutter, derfor klarer den sig fint i kloakker, ved vandløb og søer. Den er også en dygtig graver og klatrer, og kan klatre op ad lodrette ru vægge. Derudover kan den springe op til 75 cm, og flytte dæksler, som vejer mere end 1 kg.

Opdateret: 12-08-2021 09:53

Kontakt