Følgegruppe til vandforsyningsplan 2018-2024

Syddjurs Kommune har igangsat arbejdet med Vandforsyningsplan 2018-2024

Udvalget for Natur, teknik og miljø besluttede den 8. maj 2017, at forvaltningen arbejder videre med ”Vandforsyningsplan 2018-2024”. I ”Vandforsyningsplan 2018-24” introduceres bl.a. begreberne: Ressourceområder og vandsamarbejder. I vandforsyningsplanen medtages ligeledes en teknisk beskrivelse af de almene vandværker i form af et stamblad. Processen omkring indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse startes op i efteråret 2017.

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra kommunen og de almene vandværker:

 • Hornslet Vandværk amba v/ Steen Christensen
 • Djurs Vand A/S v/ Tonny Sædam Frandsen
 • Ryomgård Vandværk amba v/ Ole Leth Frisenvad
 • Stødov Vandværk amba v/ Jens Aage Sandbjerg
 • I/S Boeslum Bakker Vandværk v/ Anders Bøgh
 • Dragsmur Vandforsyning I/S v/ Thorkild Brinch Lindquist
 • Syddjurs Vandråd (Sletterhage Vandværk/Helgenæsvand amba) v/ Sven Weel Jensen
 • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk v/ Aage Nielsen
 • Rønde Vandværk amba v/Søren Østergaard
 • Balle Vandværk amba v/ Jørgen Brøgger
 • Syddjurs Kommune, Udvalget for Natur, Teknik og Miljø v/ Per Dalgaard
 • Syddjurs Kommune, Miljø og Klima v/ Morten Hundahl, Steen Wengel og Anne-Mette Rasmussen

På denne hjemmeside kan processen med udarbejdelse af vandforsyningsplanen følges. Endvidere vil mødeoplæg og referater være tilgængelige nederst på siden.

Følgegruppen havde opstartsmøde den 16. august 2016. Dette møde havde til formål at indkalde idéer og forslag til den nye vandforsyningsplan.

Den 22. september 2016 var der møde i den nedsatte arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af en klassifikationsmodel for almene vandværker.

Den 30. januar 2017 er der afholdt et møde mellem Udvalget for Natur, Teknik og Miljø og følgegruppen.

Den 7. april 2017 er der afholdt et møde mellem Udvalget for Natur, Teknik og Miljø og følgegruppen.

Den 24. november 2017 er forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24” sendt i forhøring hos følgegruppen.

Den 6. marts 2018, følgegruppen deltager i møde med Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.  Forslaget til ”Vandforsyningsplan 2018-24”, der drøftes på udvalgsmødet, kan ses nedenfor under bilag.

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 08-05-2018 09:18

Kontakt