Indvindingstilladelser

Tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg skal ansøges ved kommunen
Blanketter/Selvbetjening: 

 

Indvindingstilladelse

Du skal have en indvindingstilladelse for at indvinde grundvand. Dette gælder uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, en virksomhed, enkeltperson eller myndighed.

Grundvand og overfladevand

I henhold til vandforsyningslovens (VFL) § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse, dette gælder også for vand til markvanding. Anlæg til indvinding af vand må først etableres, når der er givet tilladelse til indvinding (VFL § 20).

Grundvandssænkning

Indvinding af grundvand ved bygge og anlægsarbejder, eller anden form for sænkning af grundvandsstanden må ikke ske uden tilladelse. Du skal derfor søge kommunen om tilladelse.

Din ansøgning

Ønsker du at søge om indvinding af grundvand eller overfladevand skal du anvende Byg og Miljø løsningen.

 

Opdateret: 23-10-2018 13:03