Sløjfning af brønde og boringer

Ubenyttede boringer og brønde kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner

Ubenyttede brønde og boringer

I Syddjurs Kommune bestræber vi os på at beskytte grundvandet blandt andet ved at sikre, at overflødige brønde og boringer i kommunen sløjfes. Ubenyttede boringer og brønde kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner.

Læs mere om dette i vandforsyningsplanen for Syddjurs Kommune

Sløjfning

Sløjfning af en boring eller brønd skal anmeldes til kommunen. Efter sløjfningen skal en kopi af sløjfningsattesten sendes til kommunen.

Sløjfning af boringer og brønde foregår på grundejerens egen regning og skal foretages af en brøndborer med A-bevis, jf. brøndborebekendtgørelsen.

Hvis en enkelt- eller fællesvandforsyning tilsluttes et alment vandværk, skal den eksisterende boring eller brønd sløjfes.

Skema til sløjfning af en boring/brønd kan du finde via dette link til Byg og Miljø løsningen.

Erstatningsboringer

Hvis der er givet tilladelse til en erstatningsboring, skal den boring der erstattes, sløjfes. Hvis der i en periode på 5 år ikke er sket indvinding fra en boring kan tilladelsen til boringen tilbagekaldes og boringen skal sløjfes

Opdateret: 22-10-2018 13:49

Kontakt