Private spildevandsanlæg i det åbne land

Når du søger tilladelse til etablering af et privat spildevandssystem, skal du søge tilladelse særskilt i afdeling for natur og miljø.

Det er vigtigt, at du fremsender en ansøgning om tilladelse til etablering af nyt spildevandssystem eller ændring af eksisterende.

Ansøgning om spildevandsanlæg

Ansøgning til de forskellige private spildevandsanlæg (husspildevand), skal søges og færdigmeldes gennem Byg & Miljø

> Gå til Byg og Miljø løsningen

Du kan i Byg & Miljø søge om nedenstående private spildevandsanlæg:

Nedsivningsanlæg (dvs. afledning af spildevand til jorden)

 • Nedsivning af spildevand
 • Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i naturrenseanlæg

Udledning (dvs. rensning af spildevand inden udledning til vandløb, søer eller havet.

 • Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Udledning af spildevand renset i naturrenseanlæg
 • Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg mindre end 25 meter fra vandløb

Opsamling (dvs. opsamling af spildevand)

 • Pileanlæg med membran til opsamling af spildevand
 • Opsamling af spildevand i samletank

Situationsplan

Når du ansøger om tilladelse til etablering af et privat spildevandsanlæg, skal du medsende en nøjagtig situationsplan i A4-format, hvorpå placeringen af anlægget på grunden kan ses.

Sigteanalysen

En sigteanalyse beskriver jordtypen og jordens nedsivningsevne ved hjælp af en ’kornkurve’, som viser kornstørrelsen (andelen af sand, grus, sten) i en bestemt jordprøve.

Ved ansøgning om tilladelse til nedsivning af spildevand skal du huske at vedlægge sigteanalyser/kornkurve sammen med ansøgningen. Vi kan ikke sagsbehandle en nedsivningsansøgning, før vi har set resultatet af sigteanalysen. Jordprøve og analyser skal foretages af et autoriseret firma.

Når arbejdet med spildevandsanlægget er færdigt, skal der indsendes en erklæring/færdigmelding fra autoriseret kloakmester.

 • Er der søgt via BOM skal kloakmesteren også færdigmelde via BOM -> se link midt på siden.
 • Vil du færdigmelde etablering af nyt privat spildevandssystem, eller reparationsarbejde, kan du bruge ”Erklæring fra autoriseret kloakmester” -> se selvbetjeningsløsning øverst på denne side.
 • Drejer det sig om færdigmelding af tilslutning eller separering til offentlig kloak skal du bruge ”kloakmestererklæring – færdigmelding til offentlig kloak og separering” -> klik på siden "Offentlig kloakering og renseanlæg"

OBS   Sagsbehandlingstiden nedsættes når du indsender materialet samlet.

 

Opdateret: 16-11-2017 13:40

Kontakt