Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Syddjurs Kommune

Kort over spildevandsplan

Detaljeret kort kan findes ved at åbne webkort.syddjurs.dk

Spildevandsplan 2015 - 2016

Byrådet har godkendt kommunens spildevandsplan for 2015 – 2016.  Den er hovedsagelig en sammenskrivning af de fire eksisterende spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Rosenholm, Midtdjurs, Rønde og Ebeltoft Kommune.

Med den nye spildevandsplan sættes der også speciel fokus på 3 områder:

  • - Separatkloakering
  • - Vandforvaltningsstrategi
  • - Uvedkommende vand i kloaksystemet

Separatkloakeringen er at adskille sort spildevand (fra husholdninger og industri) fra gråt spildevand (vejvand, tagvand mv). ,

Vandforvaltningsstrategi anvendes ved renovering og planlægning af eksisterende og nye kloakanlæg, og skal sikre en mere helhedsorienteret håndtering af regnvandet.

Uvedkommende vand er alle former for vand, der ikke bør være i et kloaksystem. Bl.a. er det vand fra markdræn, fejlslutning, indsivning mv.

Alle 3 fokusområder vil bidrage til

  • - at minimere risikoen for forurening af vandløb, søer og hav, ved at der sker færre udløb fra overbelastede kloakledninger
  • - at forebygge oversvømmelsesproblemer
  • - at minimere risikoen for, at der opstår sundhedsmæssige og hygiejniske risici som følge af overløb med spildevand i huse og på veje.
  • - at optimere og give besparelser på driften af spildevandssystemet i Syddjurs Kommune

Spildevandsplanen kan læses nederst på siden. Detaljeret kort kan findes ved at åbne webkort.syddjurs.dk

Der henvises i øvrigt til Syddjurs Spildevand A/S

Opdateret: 09-12-2017 15:00

Kontakt