Chloridazon og nedbrydningsprodukter

Chloridazon og nedbrydningsprodukter i vandanalyser

Vandværkerne skal løbende undersøge vandet for flere forskellige stoffer bl.a. pesticider. Da der, på landsplan, er gjort flere fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, har Miljøstyrelsen tilføjet det til listen af stoffer, som er obligatoriske for vandforsyninger at analysere for.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, som var godkendt i Danmark frem til 1996, til dyrkning af roer og kartofler. Det fundne stof, desphenyl-chloridazon, er et af nedbrydningsprodukterne fra Chloridazon.

Flere vandforsyninger i Syddjurs Kommune har allerede frivilligt fået udtaget analyser for stoffet, og på de fleste er der ikke konstateres fund af desphenyl-chloridazon. Der er på enkelte vandforsyninger konstateret spor af pesticidet, mens der på nogle få er fundet rester af stoffet, som er over grænseværdien på 0,1 μg/liter.

De vandforsyninger, som endnu ikke har fået udtaget analyse for stoffet, vil få prøverne udtaget i forbindelse med de obligatoriske analyser, som skal udtages for den enkelte vandforsyning.

Sundhedsmæssig vurdering

Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 μg/liter for voksne og 50 μg/liter for børn. Vurderingen er baseret på en række internationale kilder.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, på baggrund af nuværende viden, at der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsyninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set.

Dispensation fra Kommunen

Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen har vurderet, at vandforsyninger med en overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon, vil kunne søge om en dispensation ved kommunen jf. § 16, stk. 4, i drikkevandsbekendtgørelsen. En evt. dispensation kan maks. gives for et tidsrum på 3 år, og skal bl.a. indeholde en handlingsplan for en evt. løsning af problemet. Inden der kan dispenseres, skal kommunen indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Herunder kan du læse skrivelsen fra Miljøstyrelsen om fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand.

 

Opdateret: 10-11-2017 09:18

Kontakt