Vandløb

Loven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Syddjurs Kommune er tilsynsmyndighed for alle vandløb i kommunen.

Vandløbene er inddelt i offentlige og private vandløb.

I Syddjurs Kommune er der mere end 300 km offentlige vandløb. For alle offentlige vandløb er der udarbejdet regulativer, som bl.a. fastlægger vandløbets dimension og vedligeholdelse.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen sker i henhold til regulativerne med henblik på at sikre og fremme afvandings- og miljøforholdene samt at efterleve kravene i de kommende nationale vandplaner.

Private vandløb skal vedligeholdes af vandløbets bredejere. Kommunen er gerne behjælpelig med vejledning omkring vandløbets vedligeholdelse i forhold til vandløbets afvandingsevne og evt. miljømæssige målsætning.

 

 

 

 

 

Opdateret: 07-06-2021 12:50

Kontakt