Vandløbsregulativer

Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
Mårup Å.PDF09/07/2015
Attrupkær vandløbet Vandløb nr. 41_000.PDF09/07/2015
Afløbet fra Tømmerkær Vandløb nr. 21_000.PDF09/07/2015
Afløbet fra Stoksø, Bidske, Svirmose og Drødmose Vandløb nr. 59_000.PDF09/07/2015
Agri Rørledning og Aldershvilebækken Vandløb nr. 47 og 50_000.PDF09/07/2015
Ryom Å.PDF09/07/2015
Skader Å.PDF09/07/2015
Afløbet fra Stenager Sig Vandløb nr. 5_000.PDF09/07/2015
Øksenmølle Bæk og Øje Sø.PDF09/07/2015
Skørring Å.PDF09/07/2015
Afløbet fra Hyllested Stormose Vandløb nr. 39_000.PDF09/07/2015
Afløbet fra Dråby Kær Vandløb nr. 14_000.PDF09/07/2015
Afløbet fra Tved Mose Vandløb nr. 55_000.PDF09/07/2015
Kolindsund Landkanaler og Grenåen.PDF09/07/2015
Afløbet fra Skræpkær Vandløb nr. 37_000.PDF09/07/2015
Ballemølle Å Amstvandløb nr. 31_000.PDF09/07/2015
Afløbet fra Ålerne Vandløb nr. 6_000.PDF09/07/2015
Alling Å.PDF09/07/2015
Afløbet fra Holmblads Enge og Pramdige Bæk Vandløb nr. 16_000.PDF09/07/2015
Nimtofte Å.PDF09/07/2015
Afløbet fra Ålelodderne og Ahlgården Vandløb nr. 7_000.PDF09/07/2015
Borum Bæk.pdf10/07/2015
Korup å.pdf09/07/2015
Sogneskelgrøften Knebel-Vistoft Vandløb nr. 52_000.PDF10/07/2015
Melbækken Vandløb nr. 10_000.PDF10/07/2015
Kragkjær Bæk Vandløb nr. 23_000.PDF10/07/2015
Fuglslev Bæk Vandløb nr. 30_000.PDF10/07/2015
Ørup Bæk Vandløb nr. 42_000.PDF10/07/2015
Følle bæk.pdf10/07/2015
Dibbelbæk.pdf10/07/2015
Hornslet Bæk.pdf10/07/2015
Havmølle Å og Stubbe Sø Amstvandløb nr. 26_000.PDF10/07/2015
Ulstrup Bæk Amtsvandløb nr. 29_000.PDF10/07/2015
Fuglekær Bæk Vandløb nr. 44_000.PDF10/07/2015
Stokbæk Vandløb nr. 31_000.PDF10/07/2015
Dråby Bæk Vandløb nr. 9_000.PDF10/07/2015
Hoed Å Amstvandløb nr. 30_000.PDF10/07/2015
Hulkebækken Vandløb nr. 11_000.PDF10/07/2015
Holme Vestre og Østre Afløbsgrøft Vandløb nr. 15_000.PDF10/07/2015
Stampebækken og Østervangsbækken Vandløb nr. 19 og 20_000.PDF10/07/2015
Bangsbogrøften.pdf10/07/2015
Skellerup Å.PDF10/07/2015
Hovedgrøften og den vestlige del af gl. å, Kærbækken, Gl. Havmølle å´s østre del og.PDF10/07/2015
Frelling Bæk.pdf10/07/2015
Skjødsmosegrøften Vandløb nr. 56_000.PDF10/07/2015
Purbækken Vandløb nr. 13_000.PDF10/07/2015
Gyvsbækken.pdf10/07/2015
Fællesbækken Vandløb nr. 12_000.PDF10/07/2015
Vestensøkanalen Vandløb nr. 1_000.PDF10/07/2015
Vestlige Grøft i Gravlev Kær Vandløb nr. 33_000.PDF10/07/2015
Afløbet fra Dagstrup.pdf10/07/2015
Hornsbæk Vandløb nr. 51_000.PDF10/07/2015
Tuekærgrøften, Skovbækken og Øergrøften Vandløb nr. 2,3 og 4_000.PDF10/07/2015
Brunmose Bækken Vandløb nr. 24_000.PDF10/07/2015
Skelgrøft mellem Agri og Vrinners og Vrinners Bæk Vandløb nr. 48 og 49_000.PDF10/07/2015
Landkanalen om Vænge Sø Vandløb nr. 58_000.PDF10/07/2015
Eggrøften Vandløb nr. 57_000.PDF10/07/2015
Robæk og Dråby Sø.PDF10/07/2015
Vibæk Vandløb nr. 8_000.PDF10/07/2015
Balleledningen Vandløb nr. 40_000.PDF10/07/2015
Korup Å Amtsvandløb nr. 20_000.PDF10/07/2015
Afløbet fra Alvad Sø.pdf10/07/2015
Bredkærsbækken, Gråske Bæk og Nøruplundbækken Vandløb nr. 25, 26 og 27_000.PDF10/07/2015
Rodsø Bæk og Haldkjær Bæk Vandløb nr. 17 og 18_000.PDF10/07/2015
Halling Bæk.pdf10/07/2015
Bugtrup Bæk.pdf10/07/2015
Gravlev Bæk, Gravlev Møllebæk Vandløb nr. 32_000.PDF10/07/2015
Kastrupbækken.pdf10/07/2015
Ryomgård Møllebæk og Vallum Sø_000.pdf10/07/2015
Magdalene Bækken.pdf10/07/2015
Vestre vandløb i Karlby mose.pdf10/07/2015
Medkær bæk Vandløb nr 6_000.pdf10/07/2015
Skader Å.pdf10/07/2015
NYHÅBS BÆK KOLIND SOGN_000.pdf10/07/2015
TJERRILD BÆK THORSAGER OG SKAARESØ SOGNE_000.pdf10/07/2015
Skarresø Bæk_000.pdf10/07/2015
Vestre Mosegrøft Vandløb nr 2_000.pdf10/07/2015
Sorte Å_000.pdf10/07/2015
Tjerrild å_000.pdf10/07/2015
VEJLEBÆK OG HOLTEBÆK_000.pdf10/07/2015
Mørke Bæk.pdf10/07/2015
Høgvad Bæk_000.pdf10/07/2015
Ommestrup Bæk.pdf10/07/2015
Krogsbækken.pdf10/07/2015
Limeafløbet.pdf10/07/2015
Moseholmsgrøft Vandløb nr 3_000.pdf10/07/2015
VEJLEBÆK_000.pdf10/07/2015
Rønbækken.pdf10/07/2015
Rosenholm Å.pdf10/07/2015
Knubbro Bæk.pdf10/07/2015
Skiffard bæk.pdf10/07/2015
Ølvad bæk Vandløb nr 11_000.pdf10/07/2015
Kukkebæk.pdf10/07/2015
M. Magdalen og Koed.pdf10/07/2015
Kringelbækken.pdf10/07/2015
Keldstrup bæk.pdf10/07/2015
Vældbæk Vandløb nr 4_000.pdf10/07/2015
Femmøller Å_regulativ 2019f13/02/2020
Kolå-systemet_regulativ 2019.pdf13/02/2020
Regulativ_Skod Å og Pederstrup Å_med alle bilag_2020-01-20.pdf24/03/2020
Opdateret: 31-05-2017 11:13

Kontakt