Basisanalyser og vandkvalitetsplan

For områderne langs kysterne, vandløb, søer og vådområder har Århus Amt udarbejdet Basisanalyser i 2004 og 2006 og vandkvalitetsplan for beskyttelse mod påvirkninger fra evt. forurening.

Læs basisanalyser for 2004 og i 2006 her.

Basisanalyserne er lavet i henhold til lov om miljømål m.m., hvor det kræves, at der for hvert vanddistrikt udarbejdes en basisanalyse, som er første trin frem mod en vandplan i 2009

 

Vandkvalitetsplanen er udarbejdet af Århus Amt og beskriver nærmere, hvorledes vandløb, søer og havområder i Århus Amt beskyttes mod påvirkninger, specielt forurening og påvirkning af de fysiske forhold.

Det fremgår af planen, hvilken forureningsbegrænsende indsats der forudsættes gennemført, og hvilke miljømæssige resultater, der forventes opnået herved.

Vandkvalitetsplanen kan læses her.

 

Opdateret: 30-09-2013 11:51

Kontakt