ATP

 

Om ATP

Indbetaling

Pensionen betales via bidrag fra arbejdsgivere, der betaler 2/3, og lønmodtagere, der selv betaler den sidste 1/3.
Hvor meget du får udbetalt som pensionist afhænger af de beløb, der er indbetalt gennem årene.
Se mere under siden Udbetaling af ATP.

Lønmodtagere

Hvis du som lønmodtager er mellem 16 og 66 år, der er beskæftiget i mere end otte timer om ugen, er du medlem af ATP.

Selvstændig erhvervsdrivende

Du kan som selvstændigt erhvervsdrivende opretholde dit medlemskab af ATP, hvis du har været lønmodtagere og medlem af ATP i mindst tre år og sammenlagt har betalt mindst tre fulde årsbidrag. Du må i givet fald betale hele bidraget selv, efter at være blevet selvstændig.

Arbejdsløs, syg eller på barselsorlov

Hvis du er arbejdsløs medlem af en a-kasse, eller lønmodtager på AMU-kurser er du også omfattet af ATP-ordningen. Det samme gælder, hvis du er dagpengeberettiget lønmodtagere og arbejdsløs, der er syg eller holder orlov på grund af barsel eller adoption.

Modtager af sociale ydelser og efterløn

Hvis du får ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, er du under visse betingelser omfattet af ATP-ordningen. Hvis du er medlem af en a-kasse for lønmodtagere eller for selvstændige erhvervsdrivende, der får efterløn, overgangsydelse eller seniorydelse, kan du også frivilligt tilslutte sig ATP-ordningen.
Det samme gælder, hvis du modtager social pension, fleksydelse eller delpension. Du betaler selv den ene halvdel af ATP-bidraget, og staten betaler den anden halvdel.

Beregn din ATP

På ATPs hjemmeside kan du beregne din ATP

 

Opdateret: 24-04-2020 18:00

Kontakt