Hjemmeundervisning

Blanketter/Selvbetjening: 

I Danmark er der ikke skolepligt men undervisningspligt. Det betyder, at du som forældre har ret til at hjemmeundervise dit barn iht. bestemmelser i Folkeskoleloven og Lov om friskoler og private grundskoler.

Krav til hjemmeundervisningen
Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen iflg. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 33.

Opstart af hjemmeundervisning
Ønsker du at hjemmeundervise dit barn skal du, inden hjemmeundervisningen påbegyndes, give skriftlig besked til kommunen. Kommunen skal have oplysninger om, hvor undervisningen foregår, hvem der skal undervise barnet og
hvilke børn der skal hjemmeundervises.

Du skal benytte den digitale løsning "Meddelelse om hjemmeundervisning" til at informere Syddjurs Kommune om hjemmeundervisning. Klik på linket "Meddelelse om hjemmeundervisning" ovenfor under Blanketter/Selvbetjening.

Reglerne om hjemmeundervisning findes i Bekendtgørelsen af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §34 stk. 2.

Tilsyn med hjemmeundervisning
Tilsyn med barnets undervisning føres af den skole, som er distriktsskole for barnet. I Syddjurs Kommune føres tilsyn to gange årligt og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes af skolelederen til Skoleafdelingen med kopi til forældrene. Der henvises til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 35.

Opdateret: 05-10-2021 10:35

Kontakt