Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse

Indskrivning til skolestart med NemID via linket ovenfor


Ifølge Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

Bor I udenfor kommunen, kan I få mulighed for digital indskrivning i folkeskole i Syddjurs Kommune ved henvendelse til skolen.

Skolerne afholder orienteringsmøder om skolestart, og der henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information herom.

Er I forhindret i at deltage i skoles orienteringsmøde eller har I spørgsmål i forbindelse med indskrivningen, er I naturligvis velkommen til at kontakte skolen. 

Forældre der vælger privatskole
Hvis I har valgt en privatskole til jeres barn, beder vi jer alligevel logge på den digitale indskrivning og der oplyse, hvilken privatskole I har valgt til jeres barn.

På den måde får forvaltningen registreret, hvor jeres barn skal gå i skole.

Privatskolen får dog ikke besked om jeres skolevalg via den digitale indskrivning, men oplysningen hjælper kommunen til at tilse, at undervisningspligten opfyldes.

Udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.m.
For information om udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.v. henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside - udsættelse / fremrykning af skolestart

Udmeldelse
Kontakt skolen for udmeldelse.

Tidlig SFO
Børn, der indskrives til skolestart i kommunens folkeskoler i august, starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Udmeldelse skal ske digitalt via kommunens hjemmeside: Digital pladsanvisning Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.

Opdateret: 26-10-2021 09:11

Kontakt