Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU/EØS-land.

Modersmålsundervisning er et tilbud om gratis undervisning til elever i den undervisningspligtige alder (0.-9. klasse) i henhold til Bekendtgørelse nr. 689 om folkeskolens modersmålsundervisning:

Et af følgende krav skal være opfyldt:

  • - En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et EU eller EØS-land
  • - Færøsk eller grønlandsk er talesprog i hjemmet.
Om undervisningen
Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen foregår på modersmålet og lærerne underviser i læsning og skrivning. Ved at lære eget modersmål, bliver børnene bedre til at læse og skrive på dansk. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed.

Syddjurs Kommune varetager ikke modersmålsundervisning og henviser derfor til Aarhus Kommune, som tilbyder modersmålsundervisning til børn, som ikke har bopæl i Aarhus Kommune. Modersmålsundervisningen finder sted på Møllevangskolen. Tilmeldingsblanket findes på skolens hjemmeside 

Modersmålsundervisningen skal godkendes af Syddjurs Kommune forinden opstart.

 

 

Opdateret: 08-05-2019 13:47

Kontakt