Tidsplan og proces

Tidsplan for beslutningsprocessen om skoleudbygning i Hornslet 2018 til sommeren 2020

4. december 2018

Udvalget for familie og institutioner træffer beslutning om at igangsætte analyse af fremtidens kapacitet og lokalebehov på Hornslet Skole.
 

3. september 2019

Udvalget for familie og institutioner orienteres om status på en kapacitets-analyse på Hornslet Skole og valg af arkitektfirma, som forestår analysen.
 

23. september 2019

På baggrund af notat fra Teknik og Miljø orienteres Udvalget for familie og institutioner om mulige placeringer af skoleudbygning.
 

1. oktober 2019

Udvalget for familie og institutioner tager kapacitetsanalyse til efterretning.
 

16. december 2019

Byrådet sender sagen til genbehandling.
 

14. januar 2020

Udvalget for familie og institution indstiller til Byrådet, at der arbejdes videre med scenarium 1 og 2 for lokalisering af skoleudbygning i Hornslet.
 

29. januar 2020

Byrådet behandler mulige scenarier for nyt skolebyggeri i Hornslet belyst ud fra befolkningsprognose og mulige placeringer og vedtager, at der kan arbejdes videre med udskoling i forbindelse med Hornslet Hallen og indskoling ved ny natur-daginstitution på Rodskovvej.    
        

Marts-juni

Arbejdet med beslutningsoplæg om skoleudbygning i Hornslet bremses af situationen omkring Covid-19.
 

11. august 2020

Udvalget for familie og institution behandler orienteringssag om verserende anlægsager på skole og daginstitutionsområdet.

 

Tidsplan forprocessen efteråret 2020

 

11. august 2020

Udvalget for familie og institution behandler orienteringssag om verserende anlægsager på skole og daginstitutionsområdet herunder skoleudbygning i Hornslet.
 

8. september 2020

Udvalget for familie og institution godkender revideret tidsplan og proces for arbejdet med kvalificering af input frem mod beslutning om valg af scenarium for skoleudbygning i Hornslet.
 

28. september 2020

Udvalget for familie og institution mødes med interessenter i forhold til skoleudbygningen.
 

1.oktober 2020

Planlagt studietur til skoler i Aarhus Kommune udsættes på grund af Covid-19-situationen.
 

27. oktober 2020

Digitalt borgermøde om ny skole i Hornslet.
 

1.december 2020

Udvalget for familie og institution indstiller valg af scenarium til Byrådet
 

16. december 2020

Byrådet træffer beslutning om valg af scenarium for skoleudbygning i Hornslet.

 

Tidsplan 2021-2025 - Processen frem mod etablering af ny skole i Hornslet i hovedtræk

 

2021

Byggeprogram – detaljeret programmering i samarbejde med Hornslet Skole

Lokalplanlægning

Valg af udbudsmodel og udbud

 

Politiske beslutning:

Godkendelse af byggeprogram

Valg af udbudsform

Godkendelse af lokalplan

 

2022

Vinder af udbud udarbejder projektforslag

Myndighedsbehandling

Prisindhentning og licitation

Byggestart

 

Politiske beslutninger:

Godkendelse af projektforslag

Godkendelse af licitationsresultat

Efteråret - 1.spadestik

 

2023

Anlægsfase

 

2024

Aflevering af byggeri

Etablering af udeareal

Møblering

Indflytning

 

Politisk beslutning:

Godkendelse af anlægsregnskab

Indvielse til skoleåret 2024/25

 

2024/25

Ombygning af Hornslet Skole på den nuværende adresse.

 

Opdateret: 19-10-2020 12:51

Kontakt