Ordblindhed - Skriftsproglige vanskeligheder

 

Ordblindhed - sammen kæmper vi for dine drømme
Filmen "Ordblind – sammen kæmper vi for dine drømme" fortæller på en let forståelig måde, hvad ordblindhed er. 
Ordblinde kan og skal gå efter deres drømme

  • Ordblindhed handler ikke om intelligens
  • Ordblindhed behøver ikke at betyde færre muligheder i livet, men kræver en ekstra indsats 

Filmen "Ordblindhed - sammen følger vi dine drømme" viser, at med hårdt arbejde, solid støtte og hjælp fra de mange digitale værktøjer, der findes, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Se filmen på andre sprog: Engelsk | Arabisk | Polsk | Somali | Tyrkisk

Hindringsmekanismer for læseindlæring

Forskellige faktorer kan påvirke læseindlæringen negativt - og dermed elevernes læring generelt. Hindringsmekanismer for læseindlæringen kan være syns- og hørevanskeligheder, emotionelle og vanskeligheder i forhold til motivation, hyppige skole- og lærerskift, mangelfuld undervisning, opmærksomhedsvanskeligheder, svag begavelse samt ringe sprogfunktioner.

I læseforskningen taler man traditionelt om to overordnede kategorier af læsevanskeligheder - vanskeligheder med sprogforståelse og ordblindhed/dysleksi.

Nedenstående figur illustrerer forskellige typer af læsevanskeligheder - grundet hhv. afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse samt sammensatte vanskeligheder grundet ringe ordlæsning samt ringe sprogforståelse.

 

Se også portalen: https://www.ordblindhed.dk/

 

Opdateret: 21-01-2021 09:45

Kontakt