Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg
Skolebestyrelsesvalg

Der skal være valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Der har sidst været valg til skolebestyrelserne i i foråret 2018.

Er du forælder til et barn i en af Syddjurs Kommunes folkeskoler vil du få mere at vide om dine muligheder for at få indflydelse på dit barns skole på skolens hjemmeside og forældreintra.

Til skolebestyrelsesvalget har du, som forældre til et barn i folkeskolen, to muligheder at vælge imellem:

  • Du kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen
  • Du kan stemme og sikre, at den kandidat du ønsker skal repræsentere forældrene i skolebestyrelsen, bliver valgt

Valgperiode
Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder 1. august 2018 og valgperioden slutter 30. juli 2022. 

Valgprocedure
Valg til skolebestyrelserne sker i løbet af foråret efter valgår til Byrådet. Reglerne for at gennemføre valget fremgår af styrelsesvedtægterne for Syddjurs Kommunes skolevæsen.

Hvad laver en skolebestyrelse

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Forældrene i skole- og fællesbestyrelsen vælges af og blandt forældrene. Når du deltager i bestyrelsesarbejdet, får du indflydelse på dit barns dagligdag.

Skolebestyrelsen er en del af skolens strategiske ledelse. Bestyrelsen sætter mål og rammer for skolens virksomhed inden for de overordnede rammer, som fastsættes af Folketinget, undervisningsministeren og kommunalbestyrelsen.

Områder, som bestyrelsen har indflydelse på, er blandt andet:

  • Hvordan skolen organiseres – fx klasse- og hold sammensætning
  • Fællesarrangementer for elever i skoletiden – fx lejrskoler
  • Valg af skolens indsatsområde – fx mobbefri skole, faglige indsatser, prioritering af sund kost eller lignede

Skolens budgetter, undervisningsmidler, ordensregler og værdiregelsæt skal godkendes af skolebestyrelsen. Tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold er også blandt skolebestyrelsens opgaver.

Hvem sidder i skolebestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen. På nogle skoler er der desuden eksterne repræsentanter fra lokaludvalget med i bestyrelsen. Der er mulighed for at invitere repræsentanter fra erhvervslivet med i bestyrelsen.

Ved skolebestyrelsesvalget vælges syv forældrerepræsentanter plus suppleanter.

Vil du vide mere om arbejdet i skolebestyrelsen

Har du lyst til at være med i skolebestyrelsen, eller har du spørgsmål om arbejdet så kontakt skolelederen eller skolebestyrelsen på din skole. Du finder kontaktoplysninger på skolens hjemmeside.

Her kan du kan læse mere om retningslinjerne for skolebestyrelsen:

Styrelsesvedtægterne for Syddjurs Kommunes Skolevæsen kan findes her

Undervisningsministeriets hjemmeside

 

 

 

Opdateret: 14-09-2018 11:17

Kontakt