Transport til/fra skole

Skolebuskort
Elever har i henhold til Folkeskoleloven ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og følgende afstandskriterier er opfyldt.

  • Elever i bh. klasse og til og med 3. klasse: over 2,5. km.
  • Elever i 4. klasse til og med 6. klasse: over 6. km.
  • Elever i 7. klasse til og med 9. klasse: over 7. km.
  • Elever i 10. klasse: over 9. km.

Der kan dispenseres fra afstandskriterierne i tilfælde, hvor skolevejen af politiet er vurderet trafikfarlig.

Skolebusser – i ”tidligere Midtdjurs, Rønde og Rosenholm Kommuner”
Eleverne får ikke skolebuskort, men kan frit benytte skolebus til distriktsskolen.

Lokalruter – i ”tidligere Ebeltoft Kommune”
Skoleelever benytter Lokalruterne 1,2,3 og 121 til/fra undervisning på distriktsskolen. Elever, som benytter disse ruter, bedes rette henvendelse til distriktsskolen for udstedelse af skolebuskort.

Valg af anden skole end distriktsskolen
Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, skal man selv sørge for transport til og fra skole. Dog kan man gratis benytte lokalruterne ved valg af anden skole end distriktsskolen, hvis det er muligt.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde fri befordring til privatskole.

Befordring til specialskoler og specialklasser
Klik her for at læse om specialskoler og specialklasser samt befordring dertil

Henvendelse om busdriften
Oplever I driftsforstyrrelser med dit barns skolebus, herunder aflysninger/forsinkelser pga. glatføre, skal der rettes henvendelse direkte til Midttrafik. Henvendelsen kan ske på tlf: 87 40 82 00 eller på mail midttrafik@midttrafik.dk (link sends e-mail)

Ved øvrige henvendelser vedrørende den kollektive trafik skal der rettes henvendelse til Veje og Trafik på tlf.: 87 53 54 80 eller på mail veje.trafik@syddjurs.dk (link sends e-mail)

Når sneen sætter ind
I de tilfælde, hvor snekaos forhindrer skolebusserne i at køre, kan det være nødvendigt at aflyse skolebuskørslen.
Skolen vil være åben og der tilbydes pasning af de elever, der er nået frem.
Er skolebusserne aflyste, er også taxakørsel af specialskoleelever aflyst.
Aflysningerne vil som regel blive besluttet tidligt om morgenen - og der vil blive givet besked herom til Østjyllands Radio på DR's P4, som vil bringe oplysningerne mellem kl.  6.15 og 7.00, så vidt muligt med en gentagelse inden kl. 8.00, ligesom aflysningerne kan ses på Skolens hjemmeside og www.midttrafik.dk

Vedrørende vejrudsigt og vejrforhold henvises iøvrigt til vejdirektoratets hjemmeside www.vintertrafik.dk

Opdateret: 11-11-2021 13:48

Kontakt