Udsættelse / fremrykning af skolestart

Blanketter/Selvbetjening: 

Udsættelse af skolestart

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse (børnehaveklassen) er obligatorisk.

Forældre kan søge om udsættelse af skolestart for deres barn -  anvend blanketten ovenfor "Ansøgning om udsættelse af skolestart"

Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning godkende, at barnets undervisningspligt udsættes i et år, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.

Ansøgning vedrørende udsættelse af skolestart inklusiv handleplan skal være Børn og Læring i hænde senest 10. januar. 

  • Er barnet indstillet til PPR, indhenter Børn og Læring relevante oplysninger fra PPR
  • Går barnet i dagtilbud, skal der sammen med ansøgningen medsendes en pædagogisk handleplan for, hvorledes barnet tænkes stimuleret i dagtilbuddet det kommende år.
  • Handleplanen udarbejdes af dagtilbuddet i samarbejde med forældrene - anvend skabelon nederst på siden. (Indsender dagtilbudslederen handleplanen via mail, betragtes handleplanen som underskrevet).

Visitationsudvalget består af skolechefen, lederen for Specialpædagogisk Team og en psykolog fra PPR, som på vegne af kommunalbestyrelsen vurderer ansøgningerne og sender afgørelse til forældrene senest i uge 5.

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal forældrene sørge for at orientere dagtilbud og distriktsskole.

Afgørelsen kan ikke ankes.

Fremrykning

Et barn skal efter forældres anmodning optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. oktober fylder fem år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.

Der skal foretages en konkret vurdering af barnet, før det kan besluttes, om skolestart i 0. klasse kan fremrykkes et år. Ved vurderingen skal det også indgå, om barnet kan følge med klassen op i 1. klasse.

Gå til digital indskrivning til 0. klasse

 

BilagStørrelse
Skabelon - Pædagogisk handleplan 41.69 KB
Opdateret: 04-11-2021 08:46

Kontakt