Høringssvar - ny organisering af skoleområde

Efter et gruppeformandsmøde onsdag den 10. februar med deltagelse af alle partier, er forligskredsen enig om at skolernes nuværende struktur og skoledistrikter ikke ændres. Der arbejdes videre med at finde en tildelingsmodel som bedst muligt understøtter kvalitet og bæredygtighed på alle skoler.

Der er derfor ikke længere nogen høring af oplæg til ny organisering af skoleområdet.

Se desuden anden side med høringssvar indkommet i forhøringen hos skolebestyrelserne.

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 11-02-2016 10:28

Kontakt