Ungdomsskole

 

Syddjurs Ungdomsskole

Ungdomsskolen i Syddjurs er kommunens tilbud til alle børn og unge mellem 9 og 18 år, som bor i kommunen og oprettet i henhold til lov om ungdomsskoler.

Børn i 4. – 6. klasse tilbydes dog kun medlemskab af eftermiddagsklubberne.

Syddjurs Ungdomsskoles tilbud udmøntes gennem fire ungdomsskoledistrikter med i alt 10 lokale ungdomsskolehuse placeret på eller i tæt nærhed af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser.

I hvert Ungdomsskolehus vil der være tilbud om eftermiddagsklub, aftenklub og almen undervisning.


Syddjurs Ungdomsskole har ansvaret for:

 • Undervisning i almene fag og prøveforberedende fag
 • Lektiehjælp og specialundervisning
 • Knallert- og traktorkørekort
 • Aftenklubber for 13 - 18-årige
 • Eftermiddagsklubber for 9 - 13-årige (4. - 6. klasse)
 • Tidlig Eftermiddagsklub for børn i 3. klasse fra april til og med juli
 • Studieture, lejre og rejser
 • Internationale ungdomsudvekslinger i EU-regi
 • Heltidsundervisning for 7., 8. og 9. klassetrin
 • Rekvirerede kurser og opgaver
 • Motocross- og andre motoraktiviteter
 • Lokalradio
 • Ungemiljøerne ”Rampen” & ”Kernen” for de 16+
 • Koordinator af SSP indsatsen i Syddjurs Kommune
 • Udbyder af Shanghai Akademiet i samarbejde med Syddjurs Musikskole
 • Udbyder af Bandfabrikken i samarbejde med Syddjurs Musikskole
 • Tovholder på DEMO rådet (Kommunens ungeråd)


Undervisning og øvrige tilbud
Undervisningen i ungdomsskolen foregår normalt om eftermiddagen eller om aftenen samt i weekender. Eftermiddagsklubberne er åbne om eftermiddagen og aftenklubberne 2 aftner om ugen samt i planlagte weekender eller ferier, når der er særlige arrangementer.


Ungdomsskolen sikrer, at alle unge i målgruppen og deres forældre er bekendte med de tilbud, som er målrettet netop deres aldersgruppe, enten gennem hjemmesiden eller ved udsendelse af brochurer m.v.


>>Læs mere på Syddjurs Ungdomsskoles hjemmeside - ved at klikke på linket øverst til højre på siden.

 

 

Opdateret: 21-04-2015 09:04

Kontakt