Social, Psykiatri og Handicap

Handicap
Handicap
Syddjurs Kommune har en række målrettede tilbud til voksne, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for hjælp til at håndtere.

På disse sider kan borgere og pårørende læse om støtte i egen bolig, botilbud, aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. Læs endvidere mere om ydelser til borgere med handicap.

Én indgang 

Åben rådgivning, støtteforløb, råd og vejledning om rusmidler er blandt det, man kan få hjælp til. 

- se vedhæftning nederst på siden


> Magtanvendelsesinstruks


Sektorplan Social og voksen-handicap

 - se vedhæftning nederst på siden

Rammeaftale 2018

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen indgås mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. 

> Se rammeaftale, udviklingsstrategi og takster her

Kvalitetsstandard 2012

Lov om social service §85 Bostøtte i eget hjem

 

Opdateret: 08-12-2021 08:43

Kontakt