Aktivitetstilbud handicap

Aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede

Aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede

Aktivitetstilbuddene i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er fordelt på to forskellige adresser. Brugergruppen består af voksne udviklingshæmmede og enkelte personer med erhvervet senhjerneskade.

De enkelte aktivitetstilbud tilbyder forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter.
Aktivitetstilbuddene spænder bredt. Alt fra produktion for private virksomheder og salg af egne produkter over dyrehold og savværk til kreativ udfoldelse og sanseoplevelser. Aktiviteterne kan ændre sig alt efter hvad der opstår af ideer og behov.

Grupper og aktiviteter på tværs
Brugerne hører til en bestemt gruppe på aktivitetstilbuddet alt efter interesser og ressourcer. Derudover har de mulighed for at deltage i aktiviteter og tilbud på tværs af grupperne. Det er nemt at prøve noget nyt. Brugerne kan komme i praktik i en af de andre grupper eller på det andet aktivitetstilbud.

Særlige tilbud
For brugere som ikke kan drage nytte af tilbuddene i de øvrige grupper, er der mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter.

Aktivitetstilbuddene er beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud under servicelovens § 103 og §104.

Opdateret: 26-08-2020 09:08

Kontakt