STU - Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Velkommen til STU-Skovly
STU er beliggende på Randersvej 85, på samme adresse som aktivitetstilbuddet Skovly.

Vi er omgivet af dejlig natur og vi har fornøjelsen af, at have heste, får, grise og kaniner i baghaven. De dejlige naturomgivelser bruger vi meget i forbindelse med vores undervisning. Vi er en lille enhed med maksimum 12 pladser, som vægter tæt samarbejde med pårørende og botilbud.

STU er en treårige uddannelse - en uddannelse til voksenlivet. Vi har meget fokus på det sociale og det fremtidige aspekt.

Formål
Formålet med STU i Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud er, at skabe et uddannelsestilbud til unge mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som tager udgangspunkt i den enkelte elev, elevens kvalifikationer, udviklingsalder og interesser. Uddannelsen udgør et koordineret forløb, og der arbejdes på, at der sker en faglig udvikling og at eleven gøres klar til voksenlivet, hvor vi har fokus på kommende boformer og støttemuligheder for fremtiden. Her er udgangspunktet elevens ressourcer og potentiale.

Undervisning
Vi har forskellige fag på STU bl.a.:
Engelsk, matematik, samfundsfag, økonomi, dansk, It/ medie, madlavning, adl- træning, (almindelig dagligdags læring), kreativ fag, INIS (idræt og natur i Syddjurs), udflugter, svømning, ridning, temadage, praktik og OCN.

STU har siden 2014 arbejdet med OCN (Open College Network), som er en metode til at identificere, validere og dokumentere uformel læring.

Personalet er inde og skræddersy OCN programmerne, så de bliver tilpasset den enkeltes elevs kvalifikationer, udviklingsalder og potentiale. Det er en rigtig god arbejdstilfredshed i arbejdet omkring OCN- også for den enkelte elev. Vi oplever, at vores elever profitere rigtig meget af OCN.

Hvis du vil mere om OCN, kan det søges her: OCN

Kompetencepapirer og OCN beviser:
Ved ungdomsuddannelsens afslutning udsteder STU et kompetencepapir, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Overrækkelse af OCN og kompetencebeviser overrækkes under festlige rammer.

Praktikforløb:

På STU er praktik en del af forløbet.. Nededunder kan man bl.a. se hvor der er mulighed for at komme i praktik.

  • Værkstedsgruppe / Udeholdet, pasning af grønne områder i både offentlig og privat regi, teltopsætning, brændelevering, pasning af dyr
  • Skovhjælper i nationalparken
  • Køkken
  • Arbejdsmand
  • Kreative værksteder
  • Rideprojekt
  • INIS (Idræt, Natur i Syddjurs)
  • Ordinære arbejdspladser.

Pædagogik:
På STU anvender vi relations pædagogik med udgangspunkt i et trykt, varmt, roligt, omsorgsfuldt, struktureret og forudsigeligt miljø med omsorgsfulde professionelle personaler.

Vi fokuserer/prioriterer de positive relationer der er på STU i hverdagen, og vi kigger på de forskellige samspil der opstår mellem eleverne.

Vi arbejder ud fra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) i vores pædagogiske praksis.

 

 

 

                                  

BilagStørrelse
stu folder udgave 2015.pdf306.52 KB
Opdateret: 26-08-2020 10:59

Kontakt