Bostøtte Team Øst

Team Øst

Bostøtte er en ydelse som gives under § 85 i serviceloven. I Team Øst varetager vi opgaven i forhold til psykisk sårbare borger, som har behov for, og selv ønsker en målrettet støtte indsats for at reducere følgevirkningerne af den psykisk sårbare situation.

 

Vi baserer Bostøtte-opgaven på en handleplan, som udarbejdes mellem den psykisk sårbare, sagsbehandler og Bostøtten. I planen aftales et mål for indsatsen i en given periode. Når bevillingen er givet til borgeren, tager Bostøtten kontakt og støtten er i gang. Herefter arbejdes der med at konkretisere handleplanen i små målbare mål, så den psykisk sårbare kan opleve en udvikling i sin situation.

 

Aldersgruppen 18 – 70 år

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra en recovery-orienteret tilgang som betyder:

 

Selvbestemmelse – at kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret

Personorientering – intet menneske kan reduceres til en diagnose

Personinvolvering – menneskets erfaringer og præferencer må inddrages

Potentiale for udvikling – håbet om at alle har mulighed for at vokse og gro

 

Bostøtterne er processtyrer i relationen, hvilket betyder, at den psykisk sårbare har støtte i hele processen frem mod de mål som er fastlagt i handleplanen.

 

Medarbejderne er uddannet indenfor det social og sundhedsfaglige område

Opdateret: 05-02-2015 23:12

Kontakt