Tendrup Møllevej

Botilbuddene på Tendrup Møllevej

Afdeling A – 8 lejligheder
Vi er et botilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne på afdeling A har diagnoser inden for autismespektret. Hver borger har en toværelses lejlighed med eget bad og tekøkken. Desuden er der store gode fælles rum.

 

Støtte og vejledning

Vi har fokus på, at den enkelte borger i gruppen, klarer så meget som muligt selv, med den rette individuelle støtte, og vejledning ud fra den enkeltes udviklingstrin og funktionsniveau. Vi efterstræber at borgeren får succesoplevelser og følelsen af at mestre eget liv, så meget som muligt. Eksempler på støtteområder: fastholde døgnrytme, personlig hygiejne, spisning og sundhed, fysisk træning som supplement, deltagelse i diverse aktiviteter, kontakt til pårørende, kontakt til kommunal sagsbehandler, læge og andre, ledsagelse til sygehus og anden behandling.

På afdeling A har vi det bedst med ro og rutiner og få forstyrrelser. Borgeren deltager sammen med de øvrige beboere alt efter formåen og behov.
Vi arbejder med at støtte den enkeltes selvbestemmelse, og ved at kompensere for funktionsnedsættelsen, i et samarbejde med borgeren, så de kan få en tryg hverdag. Vi arbejder løbende med delmål, så handleplanen implementeres i det daglige pædagogiske arbejde

 

Aktiviteter

Der arrangeres fælles og individuelle aktiviteter/ ferier afpasset behov og økonomi.
Fx musik og sang, gå og køreture. Vi har egen handicapbus.
Derudover bages der i køkkenet.
Vi har eget træningsrum med maskiner og redskaber til både konditions- og styrketræning. Der er endvidere måtter, spejle, mv.
Vi holder traditioner i hævd som Fastelavn med fastelavnsboller, Sct. Hans med bål på vores egen bålplads, Lucia med optog fra Børnehaven ved siden af os, jul med julefrokost og nytår med god mad og hygge. Hver lørdag aften laver vi mad sammen og der afholdes borgermøde hver anden søndag.

På hverdage tager vi på aktivitetstilbuddet Skovly.

 

Link til tilbudsportalen

 

Afdeling B – 12 lejligheder

Vi er et botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. Årsagerne til og følgerne af hjerneskaden er meget forskellige fra borger til borger. Skaderne kan både være af fysiske og/eller kognitive karakter. Nogle er mobile og nogle bruger kørestol. Vores målgruppe er borgere, der er udredt og stabiliseret efter deres sygdom og indlæggelse. (forløbsprogrammets fase 4)

 

Støtte og vejledning

Da funktionsniveauerne er forskellige er støttebehovene det også. Der ydes individuel støtte. Eksempler på støtteområder: fastholde døgnrytme, personlig hygiejne, spisning og sundhed, fysisk træning som supplement, deltagelse i diverse aktiviteter, kontakt til pårørende, kontakt til kommunal sagsbehandler, læge og andre, ledsagelse til sygehus og anden behandling.

Vi arbejder med at støtte den enkeltes selvbestemmelse, og ved at kompensere for funktionsnedsættelsen, i et samarbejde med borgeren, så de kan få en tryg hverdag.

Vi arbejder løbende med delmål, så handleplanen implementeres i det daglige pædagogiske arbejde

 

Aktiviteter

Der arrangeres fælles og individuelle aktiviteter/ ferier afpasset behov og økonomi.
Fx musik og sang, gå og køreture. Vi har egen handicapbus.
Derudover bages der i køkkenet.
Vi har eget træningsrum med maskiner og redskaber til både konditions- og styrketræning. Der er endvidere måtter, spejle, mv.
Vi holder traditioner i hævd som Fastelavn med fastelavnsboller, Sct. Hans med bål på vores egen bålplads, Lucia med optog fra Børnehaven ved siden af os, jul med julefrokost og nytår med god mad og hygge. I weekenderne laver vi mad sammen og der afholdes borgermøde hver anden søndag.

 

Link til tilbudsportalen 115 BTH

Link til tilbudsportalen 115 BTV

 

 

 

Opdateret: 26-08-2020 14:22

Kontakt