Handicapbil

Før du søger, så se videoen om handicapbil

 

Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for:

  • at fastholde et arbejde uden brug af bil eller
  • at gennemfører en uddannelse uden brug af bil eller
  • at have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil Kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel, elkøretøj, patientbefordring eller lignende. 

Du kan søge om:

  • støtte til køb af handicapbil
  • særlig indretning i bilen
  • tilskud til reparation af særlig indretning
  • fritagelse for betaling af grøn efterafgift/vægtafgift
  • tilskud til kørekort

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil, ydes der et lån svarende til billigst egnede bil.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale.

Ansøgning om parkeringskort behandles af Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

 

Opdateret: 09-07-2022 23:45

Kontakt