Hjælperordning (BPA-ordning)

Hjælperordning

Serviceloven giver mulighed for at bevilge en hjælperordning kaldet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

For at kunne være berettiget til en BPA-ordning skal borgeren have en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et aktivitetsniveau, der medfører et behov for omfattende støtte i hverdagen.

Behovet for personlig og praktisk hjælp skal være så omfattende, at det ikke kan dækkes af andre støttemuligheder fra kommunen som f.eks. hjemmehjælp og ledsageordning.

BPA-ordningen indebærer at borgeren får tilskud til at ansætte personlige hjælpere hjemme hos sig selv. Borgeren skal selv kunne administrere ordningen som arbejdsleder, herunder styre vagtplaner og afholde MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS).

Nærmere oplysninger vedr. BPA ordning kan fås ved henvendelse til Socialcentret i Syddjurs Kommune.

 

Opdateret: 13-02-2019 09:14

Kontakt