Opsøgende anonymt arbejde

Opsøgende anonymt tilbud til socialt udsatte

Støttekontakt person-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud.

Det kan f. eks. være mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet er forebyggende, opsøgende og afklarende støtte til særligt udsatte borgere i Syddjurs kommune.

SKP tilbuddet er etableret efter Servicelovens § 99.

 

Hvem kan kontakte SKP-ordningen:

Alle kan henvende sig.

Når man selv ønsker hjælp eller hvis man vil gøre opmærksom på et andet menneske man er bekymret for. Det kan f. eks være vicevært, nabo, læger, pårørende mv.

 

Hvordan arbejder vi ?

  • Der kræves ikke visitation
  • Vi er opsøgende og udgående
  • Vi behandler alle anonymt

Vi opsøger og tilbyder borgere hjælp i egen bolig, på gaden eller hvor borger ønsker det.

 

 

Du kan kontakte SKP-ordningen på:

skp@syddjurs.dk 

 

 

Opdateret: 17-03-2021 08:33

Kontakt