Lægeskift

Her kan du skifte læge eller skifte sikringsgruppe
Blanketter/Selvbetjening: 

Skift læge

Hvis lægevalget sker i forbindelse med flytning, kan bestillingen af lægeskift tidligst ske fra den 1. dag på den nye adresse og skal være foretaget inden 30 dage for at være gratis.

Hjemmeboende børn under 15 år kan ikke selv vælge læge, men følger automatisk forældrene.

Du kan frit vælge en læge, der har åben for tilgang og ligger indenfor 15 km’s afstand fra din bopæl. Vælger du en læge uden for 15 km har du ikke krav på sygebesøg af den valgte læge.

Ønsker du en læge som har lukket for tilgang skal der søge om dispensation.

Der er et gebyr på kr. 210,00 ved lægeskift.

Nyt sundhedskort modtages automatisk indenfor ca. 14 dage. Det gamle bevis skal tilintetgøres.

Skift sikringsgruppe

Du kan først skifte sikringsgruppe, når du har været sikret i din nuværende gruppe i mindst 1 år.

Vær opmærksom på at skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 i visse tilfælde kan have indvirkning på eventuelle børns (under 15 år) tilknyttet til nuværende læge.

15-årige, som har modtaget brev om valg af læge, kan inden for 30 dage efter modtagelse af brevet skifte sikringsgruppe eller vælge læge uden betaling af gebyr.

Der er et gebyr på kr. 200,00 ved skift af sikringsgruppe.

Når det nye sundhedskort modtages, skal det gamle bevis tilintetgøres.

 

 

Opdateret: 17-11-2021 09:43

Kontakt