Hjerneskadekoordinator

Når en borger pådrager sig en hjerneskade, skal der tages beslutninger om mange vigtige ting: Behandling, bolig, forsørgelse og generelt dét at klare hverdagen. Der involveres ofte mange fagprofessionelle i det efterfølgende forløb. Ved moderate til svære hjerneskader kan koordination være afgørende for det gode udskrivningsforløb og senere mestring af den gode hverdag.

Hjerneskadekoordinatoren i Syddjurs Kommune kan her hjælpe med at skabe det fælles overblik og den retning omkring et sammenhængende og effektivt forløb, som der er behov for.

Hjerneskadekoordinatorens funktion er:

  • Overordnet kontaktperson i Syddjurs Kommune på tværs af indsatser og med udgangspunkt i borgerens status og behov over tid
  • Så tidligt som muligt at medvirke til at kortlægge borgers behov for tværgående indsats
  • Deltager i udskrivelsesmøder i regionen ved forløb, hvor borger har moderat til svær hjerneskade
  • Kontaktperson for støtte, rådgivning om kommunens tilbud gennem borgers samlede rehabiliteringsforløb
  • Være behjælpelig med at komme i kontakt med relevante personer og afdelinger

Hvem kan tage kontakt til hjerneskadekoordinator?

  • Borger og de pårørende kan selv henvende sig
  • Praktiserende læge, relevant hospital eller andre fagfolk som borger er i forbindelse med ved behandling og udskrivelse

 

Der er derudover i Syddjurs Kommune etableret et neuro team, hvor der skabes retning for det gode koordinerende forløb mellem kommunens afdelinger og fagpersoner.


Kontaktoplysninger til hjerneskadekoordinator:

Syddjurs Kommune fik pr. 1. februar 2021 ny hjerneskadekoordinator:

Hjerneskadekoordinator Lotte Bendix
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
E-mail: lebx@syddjurs.dk
mobil: 23 81 72 85
 

For yderligere oplysninger gå til flg. links:

Genstart En Hverdag for hjerneskadede - informationsmateriale

Rehabiliteringsafdelingen i Syddjurs Kommune

 

 

Opdateret: 19-05-2021 20:18

Kontakt