Aktuelt

Aktuelt om corona opdateret 3.1.22

Tandplejen og Tandreguleringen (FKO) har normal drift. Dog skal alle besøgende fra 12 år benytte mundbind eller visir.

Du skal melde afbud, hvis du er syg eller har symptomer der kan tyde på corona.

Hvornår må man komme til tandlæge? 

  • Hvis man har haft corona skal man være symptomfri + 48 timer derefter
  • Hvis man har haft corona uden symptomer må man komme 7 dage efter testdagen
  • Hvis man er "nær kontakt" er der ikke et entydigt svar. Læs nærmere i dette link til Sundhedsstyrelsens information herom: 

    Nær kontakt og 'øvrig kontakt' - Sundhedsstyrelsen

  • Børn som "øvrig kontakt" til andre skoleelever med corona må komme til tandlæge/i skolen, hvis de ikke har symptomer og følger teststrategien. Dvs. lader sig teste straks og igen på 4. dagen efter seneste kontakt.

Er der tale om en nødsituation eller usikkerhed om gældende regler, er du meget velkommen til at ringe til os.

 

 

Besøg på plejecentre og ved borgere i eget hjem er genoptaget marts 2021.

Klasseundervisning er sat på pause indtil videre.

Tandplejen varetager ellers de øvrige funktioner.

Der arbejdes fortsat med smittereducerende hensyn, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at indhente det tabte fra tiden med nedlukning og meget forsigtig drift.

Vi foretager en faglig vurdering af den enkeltes behov, indtil vi igen kan tale om normal drift.

 

Man skal ikke møde op på klinikkerne uden forudgående aftale.

 

Vi modtager ikke patienter, der er syge eller kan være smittede med coronavirus. F.eks. med feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen.

 

 

Ved besøg på klinikken vil vi bede dig
-vaske hænder eller bruge håndsprit når du kommer ind på klinikken, og igen når du forlader klinikken.
-overholde den aftalte tid, ikke komme for tidligt eller for sent.
-holde afstand til evt. andre i venteværelset. 
-komme så få på klinikken som muligt. Gerne kun 1 voksen pr. barn. 

 

Vores telefoner er åbne hver formiddag på alle skoledage, og vi besvarer gerne spørgsmål til ovenstående. Dette gælder også ved behov for helt nødvendig tandbehandling.

Tandplejen 87 53 51 00

Tandreguleringen (FKO) 87 53 51 40

 

Se nærmere om nødbehandling uden for tandplejens normale åbningstid her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aktuelt nyt fra februar 2020 og tidligere"

Hvorfor beder vi dig om at tage din tandbørste med ved besøg i Tandplejen og FKO?

Igennem flere år har vi stillet engangsbørster til rådighed ved alle besøg på vores klinikker. For at sikre en vis kvalitet af disse tandbørster har vi ikke bare kunnet tilbyde markedets billigste.

Der er derfor tale om en stor udgift og et stort spild, da rigtig mange af disse tandbørster ender i skraldespanden.

Bæredygtig løsning fra 2020

Derfor opfordrer vi alle til at medbringe deres egen tandbørste hjemmefra ved alle besøg på klinikkerne. Og det gælder uanset om man benytter en almindelig tandbørste eller benytter el-tandbørste.

Det åbner også mulighed for

  • at vi kan instruere dig med afsæt i hvad du benytter til daglig

  • at vi kan vejlede dig om tandbørstens størrelse, blødhed og type

  • at vi sammen kan skåne miljøet

 

Tandbussen stopper ved udgangen af 2019.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2020 er der lagt en besparelse på transport af større elever til tandlæge. Det drejer sig om en årlig besparelse på 300.000 kr.

Det er en kørsel der i dag tilbydes elever i 5. til 9. klasse. Det foregår ca. 1 x om ugen fra Mørke skole, Ådalsskolen, Marienhoff skolen, Rosmus skole og Molsskolen til klinikkerne i Ebeltoft og Hornslet.

Ordningen blev etableret i forbindelse med lukning af de små tandklinikker for at understøtte samlingen af Tandplejen på klinikkerne i Hornslet, Rønde og Ebeltoft. Det er ikke en ordning kommunen skal stille til rådighed.

Der har været meget svingende brug af ordningen. Den har helt sikkert været vigtig for mange; men vi må også konstatere, at der har været mange afbud og udeblivelser. Meget mere end til almindelige tider.

Det er værdifuldt, at børn ledsages af deres forældre til tandlæge. Det giver en rigtig god mulighed for, at vi i fællesskab kan skabe de bedste forudsætninger for børnenes tandsundhed.

Mange forældre kører i forvejen til tandlæge med mindre søskende, så det er det samarbejde vi skal bygge videre på. I dag er der større krav til samtykke til selv mindre behandlinger. Det kan vi bedre få på plads når vi er i dialog med flere forældre.

Ovenstående er 6.12.2019 udsendt til de berørte skoler med henblik på offentliggørelse i AULA .

 

Artikler der tidligere er bragt under AKTUELT

 

Et lille opråb om energidrikke
Så du Kontant på DR1 den 30.5.2018? Programmet handlede om energidrikke.

https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-05-30

Mange børn og unge helt ned i 2. - 3. klasse har erstattet sodavanden med energidrikke såsom Red Bull, Cult, Monster og Burn. Men i energidrikke kan der være op til 3 gange så meget koffein som i f.eks. Coca cola.

For meget koffein kan give børn hjertebanken, mavesmerter, hovedpine samt kvalme. Et barns hjerne er under stor udvikling og er derfor langt mere følsom overfor koffein, end den voksne hjerne er.

Energidrikke indeholder også betydeligt mere sukker end de fleste sodavand, og sukker er medårsag til caries (huller) i tænderne.

Der er ligesom i andre sodavand tilsat syre. Syren nedbryder tandemaljen og er derfor også med til at forårsage erosioner (syreskader) på tænderne.

Tag en snak med jeres børn om dette hjemme.

HUSK: Vand er den bedste, billigste og mest sunde måde at slukke tørsten på ;-)

God sommer til alle.

 

Første gang - hul i tand. DR Ultra har været på besøg i Hornslet

Mens der stadig lå sne i vejkanten var Mathias fra Hornslet skole, hans morfar og  Mette, Tina og Vibse fra Tandklinikken ved Hornslet Skole med til at lave et afsnit i DR Ultras serie: Første gang...

Mathias får lavet et hul for første gang og fortæller så fint om sin oplevelse før, under og efter behandlingen.

Filmen varer knap 5 minutter og kan ses her

Tak til alle medvirkende og folkene på DR Ultra.

 

 

 

 

Opdateret: 03-01-2022 16:01

Kontakt