Befordring til tandpleje

Tandbussen stopper ved udgangen af 2019.
I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2020 er der lagt en besparelse på transport af større elever til tandlæge. Det drejer sig om en årlig besparelse på 300.000 kr.

Det er en kørsel der i dag tilbydes elever i 5. til 9. klasse. Det foregår ca. 1 x om ugen fra Mørke skole, Ådalsskolen, Marienhoff skolen, Rosmus skole og Molsskolen til klinikkerne i Ebeltoft og Hornslet.

Ordningen blev etableret i forbindelse med lukning af de små tandklinikker for at understøtte samlingen af Tandplejen på klinikkerne i Hornslet, Rønde og Ebeltoft. Det er ikke en ordning kommunen skal stille til rådighed.

Der har været meget svingende brug af ordningen. Den har helt sikkert været vigtig for mange; men vi må også konstatere, at der har været mange afbud og udeblivelser. Meget mere end til almindelige tider.

Det er værdifuldt, at børn ledsages af deres forældre til tandlæge. Det giver en rigtig god mulighed for, at vi i fællesskab kan skabe de bedste forudsætninger for børnenes tandsundhed.

Mange forældre kører i forvejen til tandlæge med mindre søskende, så det er det samarbejde vi skal bygge videre på. I dag er der større krav til samtykke til selv mindre behandlinger. Det kan vi bedre få på plads når vi er i dialog med flere forældre.

Ovenstående er 6.12.2019 udsendt til de berørte skoler med henblik på offentliggørelse i AULA .

 

 

Opdateret: 18-12-2019 14:34

Kontakt