Klagevejledning - tandbehandling

Der kan være tilfælde eller situationer, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik.

I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet på din tandklinik.

Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger. På alle vore klinikker arbejder flere tandlæger.

Hvis du har følt dig dårligt behandlet på en klinik og ønsker at skifte til en anden klinik, kan du enten kontakte din sædvanlige klinik eller den af kommunens klinikker, du ønsker at benytte.

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder. Det kan du gøre direkte til overtandlæge Karen Thagaard, kat@syddjurs.dk

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager kan desuden rettes til Udvalget for sundhed, ældre og socialområdet, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under. Dette kan gøres ved at kontakte Ingelise Juhl, iju@syddjurs.dk som er kommunens sundheds- og ældrechef.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for patientsikkerhed, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Se link nedenfor.

Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for patientsikkerhed ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene til om tandlægen eller tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling. Erstatning skal søges ved Tandlægeforenings patienterstatning. Se link nedenfor.

Tandplejens leder kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Styrelsen for patientsikkerhed

Pjecer om klagevejleding fra Tandlægeforeningens patientskadeerstatning

 

Opdateret: 18-06-2020 12:52

Kontakt