Telefonordning

Fælles telefonnummer til Tandplejen i Syddjurs Kommune og åbningstider for telefonbetjening i Tandplejen og FKO.

Tandplejen i Syddjurs Kommune har fælles telefonbetjening. Tandplejens nr. er 87 53 51 00. Telefonen er åben alle skoledage fra 8.00 til 12.00. Mandag, onsdag fra 12.30 til 15, fredag fra 12.30 til 14.

Ved tandpine eller akut tandskade tirsdag og torsdag i tidsrummet 12.30 til 15.00 kan Tandplejens nødtelefon 87 53 50 90 benyttes.

Ved nødbehandling udenfor klinikkernes åbningstid kan man kontakte en privat tandlæge.

I weekenden kan man kontakte Tandlægevagten i Aarhus på 40 51 51 62.

Ved alvorlig ulykke kontaktes Lægevagten i Aarhus på telefon 70 11 31 31. De visiterer til skadestuen.

Tandreguleringsklinikken - FKO´s telefon nr. 87 53 51 40. Telefonen er åben mandag til fredag fra 7.45 til 10.15 og igen fra 10.30 til 12.30.

Ved nødbehandling om eftermiddagen mellem 13 og 15 kan FKO´s nødtelefon 87 53 63 38 benyttes.

Ved nødbehandling udenfor klinikkens åbningstid kan man benytte en privat tandlæge.

I weekenden kan Tandlægevagten i Aarhus kontaktes på 40 51 51 62.

Lidt mere om Tandplejens fælles telefon.

Via det fælles telefonnummer kan vi håndtere en række opgaver for de 3 klinikker i Ebeltoft, Hornslet og Rønde:

 • nye aftaler
 • ændring af aftaler
 • spørgsmål i forbindelse med tandpine og uheld
 • spørgsmål relateret til det enkelte barn
 • spørgsmål om tandplejetilbuddet i almindelighed
 • spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje
 • tvivlsspørgsmål inden en undersøgelse eller behandling
 • opfølgning på besøg på en af klinikkerne
 • viderestilling til en tandlæge, klinikassistent eller tandplejer på en af klinikkerne
 • beskeder til en klinik eller medarbejder
 • og sikkert en hel del andet som du har brug for at drøfte eller få svar på

På telefonen oplyser vi hvordan man kan forholde sig, hvis der opstår en NØD situation på lukkede eftermiddage.

Udenfor vores normale åbningstid gælder det nu som hidtil, at man kan søge hjælp ved en privat tandlæge, på skadestuen eller i tandlægevagten. Læs mere her

Den enkelte klinik kan også kontaktes via vores mailadresser:

Ebeltoft: toftevang.tand@syddjurs.dk

Hornslet: hornslet.tand@syddjurs.dk

Rønde: roende.tand@syddjurs.dk

FKO: fko@syddjurs.dk

Opdateret: 18-12-2019 16:01

Kontakt