Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser - hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med den kommunale tandpleje. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Tandplejen kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Det er både patienter, pårørende og fagpersoner, som kan rapportere disse hændelser.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: ’Det her gik ikke som forventet. En patient er kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen’.

Det er vigtigt at bide mærke i ordet ’utilsigtet’. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan.

Hvad kan du rapportere?

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge, tandlæge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvordan rapporterer du?

Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside er der et skema, hvor du skriver din rapport. I skemaet er der en vejledning. På siden kan du ligeledes læse om, hvad der så videre sker med din rapport

Opdateret: 01-06-2017 15:11

Kontakt